TEKin brändiohjeisto

Me tekniikan takana


Logo

TEKin uusi logo on päivitetty versio vanhasta tunnuksesta.

Logosta on sekä iskulauseellinen versio että iskulauseeton. Molemmista on käytettävissä viisi eri värivariaatiota.

Kaikki TEKin viralliset logovariantit on esitetty alla.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TEKin logon turva-alue muodostuu logon T-kirjaimen varren mitan määräämästä alueesta logon ulkopuolella kuvan osoittamalla tavalla.


Iskulauseellisessa logoversiossa logon ja iskulauseen välinen etäisyys on T-kirjaimen varren puolikas mitta.


Iskulause ei asemoidu alkamaan samasta linjasta logon vasemman reunan kanssa, vaan kuvan osoittamalla tavalla puolesta välistä T-kirjaimen varren vasemmalle puolelle jäävästä yläviivasta. 

Iskulauseellista versiota tulee käyttää digiympäristössä minimissään 110 pikseliä leveänä ja printtimaailmassa minimissään 3 senttimetrin levyisenä. Jos logo menee näitä arvoja kapeammaksi, käytetään iskulauseetonta versiota.

TEKin logopaketin voit ladata tästä:


Värit

TEKin väripaletti on yhdistelmä vanhaa ja uutta. TEKille ominaiset sinivihreät sävyt toimivat pääväreinä, ja niitä tukemaan on määritelty neljä aksenttiväriä. Värien tarkoitus on tuoda ilmeeseen lisämerkitystä ja arvokkuutta ja symboloida TEKin toiminnalle läheisiä asioita: tekniikkaa, yhteisöllisyyttä, innovatiivisuutta, intoa, tietoa ja inhimillisyyttä.

Värien on tarkoitus inspiroida ja ohjata ilmeen käyttöä.

Päävärit
Tekniikka
HEX
#89d5e0
RGB
137, 213, 224
CMYK
70, 0, 20, 0
PMS
7458 C
Yhteisö
HEX
#1f394c
RGB
31, 57, 76
CMYK
90, 60, 40, 30
PMS
2378 C
Aksenttivärit
Into
HEX
#f97c64
RGB
249, 124, 100
CMYK
0, 70, 50, 0
PMS
2031 C
Tieto
HEX
#b1b5db
RGB
177, 181, 219
CMYK
35, 27, 0, 0
PMS
270 C
Innovaatio
HEX
#fadb32
RGB
250, 219, 50
CMYK
0, 15, 90, 0
PMS
129 C
Taito
HEX
#e9c6ae
RGB
233, 198, 174
CMYK
0, 28, 32, 0
PMS
489 C
Tukivärit
Musta tukiväri
HEX
#0c1d24
RGB
12, 29, 36
CMYK
95, 75, 58, 80
PMS
7547 C
Valkoinen tukiväri
HEX
#ffffff
RGB
255, 255, 255
CMYK
0, 0, 0, 0

Väriyhdistelmät

Aksenttivärit ja vaalea pääväri suositellaan yhdistämään tumman päävärin tai vaihtoehtoisesti mustan tukivärin kanssa. Nämä väriyhdistelmät varmistavat riittävän kontrastin ja saavutettavuuden.


-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------


Verkkosivut


Fontit

TEKin otsikkofontti on Krona One, ja sen voi ladata tästä linkistä.

TEKin leipisfontti on Ubuntu, ja sen voi ladata tästä linkistä.

TEKin päätteellinen leipisfontti on Noto Serif, ja sen voi ladata tästä linkistä.

TEKin nostofontti on Suomi Hand Script, ja sen voi ostaa tästä linkistä.


Miten TEK puhuu

Ihmiseltä ihmiselle

Tone-of-voice

Tone-of-voice on yhteinen tapamme puhua kautta kanavien – sekä meillä sisäisesti, sidosryhmillemme että muille yleisöille. Tarkoitus on antaa sisältöjen parissa työskenteleville osviittaa määritellystä tyylilajista, jotta kaikki kohtaamiset TEKin ja kohderyhmien välillä pysyisivät mahdollisimman linjakkaina.

Olemme asiantuntevia, energisiä ja proaktiivisia. Avoimia ja rehellisiä – myös omista kehityskohteistamme. Humaaneja, välittäviä ja yhteisöllisiä. Käytämme huumoria tehokeinona ja mieluiten aina itseironisella pilkkeellä silmäkulmassa. 

Muutama sana sanavalinnoista

Suosimme viesteissämme avointa, aktiivista ja helposti lähestyttävää tyyliä. Siksi pyrimme välttämään passiivimuotoa (esim. ”Jäsenkirje lähetetään postitse.” -> ”Lähetämme jäsenkirjeen sinulle postitse”). 

Tervehdykset ja toivotukset voivat olla hyvinkin lämminsävyisiä, mutta sopiva asiallisuus on niissäkin syytä säilyttää (mieluummin ”Tervehdys!” kuin esim. ”No morjensta poteroon!”). Sinuttelemme jäseniämme ja voimme puhua heistä meinä tai sopivin kohdin tekkiläisinä.

Mitä virallisempi viesti on kyseessä, sitä varmempaa on pitäytyä neutraaleissa tervehdyksissä ja asiapitoisessa, konstailemattomassa tyylissä. Ja toisaalta: mitä rennompi asiayhteys ja tutumpi vastaanottaja, sitä löyhemmällä otteella voi kynää kirjoittaessaan pidellä.


Kuvamaailma

TEkin kuvamaailma välittää TEKille tärkeitä arvoja: tasa-arvoa, moninaisuutta, inhimillisyyttä ja tekniikkaa. Kuvat ovat raikkaita, aitoja, uskottavia, ja ne kuvaavat tekkiläisen elämää monipuolisesti työ- tai opiskeluelämästä ja teknillisistä innovaatioista vapaa-aikaan. 

TEKin kuvamaailmassa vältetään liian kliinisiä ja poseerattuja kuvia. Myös epäluonnollista tekniikan alleviivaamista tulee välttää.


Ilmeen käyttö

Jäsenkirje ja sähköinen uutiskirje
Juliste
Promootiomateriaali
Sosiaalinen media
Ilmeen käyttömahdollisuuksia eri pinnoilla

Kuosi

TEKin kuvitus pohjautuu matemaattisia ja geometrisia symboleita mukailevaan kuosiin.

Kuosia suositetaan käytettäväksi ensisijaisesti pääbrändivärien mukaisesti joko turkoosina tummalla pohjalla tai toisin päin.

Kuosin käyttäminen brändiväreissä valkoisella pohjalla on myös sallittua.

Kuvitusta on mahdollista käyttää eri brändiväreissä tarpeen niin vaatiessa. Tällöin taustana tulee käyttää väriohjeistuksen mukaisesti tummanpetroolia brändiväriä riittävän värikontrastin takaamiseksi, tai kuvan osoittamalla tavalla toisin päin.

Kuvitusta voi käyttää valkoisena brändivärien päällä tai brändivärisenä valkoisella taustalla. Tämän kaltainen värienkäyttö on suositeltavaa esimerkiksi visuaalisuudeltaan yksinkertaisissa jakotavaroissa.

Logoa tai tekstiä voi käyttää kuvituksen yhteydessä määritellyt turvarajat huomioiden. Tällöin kuvituksen läpinäkyvyys on tarpeen alentaa 50 % riittävän kontrastin takaamiseksi.

Kuosista saa erotella pienempiä grafiikkakokonaisuuksia käytettäväksi pienemmissä rooleissa TEKin erilaisten materiaalien yhteydessä. Kuosin elementtien mittasuhteet ja silmämääräinen väljyys tulee säilyttää, muuten kuosia saa editoida omiin tarpeisiin sopivaksi.

Kuosin käyttö

Ruudukko

Kaikissa materiaaleissa kuosin asettelussa on hyvä käyttää apuna ruudukkoa. Pysty- ja vaaka-aineistoissa 12 x 24 / 24 x 12 ruudukko on toimiva, kun taas tasasivuisissa aineistoissa voi käyttää 12 x 12 ruudukkoa. Ruudukko auttaa hahmottamaan kuosin roolia ja kokosuhdetta eri aineistoissa. Samalla se toimii myös työkaluna kuosin asettelussa suhteessa muihin elementteihin, kuten tekstiin, kuvaan ja logoon.

Ruudukko on tarkoitettu ensisijaisesti työkaluksi, ei visuaaliseksi rajoitteeksi tai taittotyötä vaikeuttavaksi ohjeistukseksi.


Kuosin rooli aineistoissa vaihtelee käyttötarkoituksittain. Esimerkiksi tekstipohjaisessa jäsenesitteessä kuosin rooli on pienempi, kun taas banderollissa kuosi voi ulottua koko pinnan yli.


Ruudukko on tarkoitettu ensisijaisesti työkaluksi, ei niinkään rajoittavaksi raamiksi. Esimerkkien kaltaiset sovellutukset kuosin käyttöön niin kuvan kuin tasaisen väripinnan päällä ovat mahdollisia.


Ikonografia

TEKin ikonografia mukailee kuosin tyyliä ja muotoja. Abstraktit ja yksinkertaiset muodot kuvaavat TEKin eri palvelukokonaisuuksia. Yksinkertainen muotokieli takaa yhtenäisyyden ja saavutettavuuden verkkosivuilla.


Ikoneita pystyy tarpeen mukaan tuottamaan lisää TEKin ikoneille luodulla gridillä.


Ladattavat aineistot